Archive for category Uncategorized

Den 21 maj 2011 går jorden under. Det tror extrema kristna i USA. Bjarne Moon Holmes var som liten med i en kyrka som tror att slutet är nära.

Den 21 maj 2011 är det Domedagen. Marken kommer att rämna. Gravar kommer att öppnas. Jorden kommer att upplösas i intet. Enligt miljoner fundamentalistiskt troende människor i USA kommer Kristus att visa sig för andra gången den här dagen. ”The 2nd coming of Christ”,”the Rapture*”, kommer att inträffa, hävdar man, exakt klockan 18.00.

I samband med Kristus återkomst, kommer endast de ungefär 2 000 000 som är ”frälsta” – döda som levande – omedelbart att försvinna från jordens yta för att upptas i himlen.

De som inte har blivit frälsta kommer (enligt uppenbarelseboken i Bibeln och dessa människors tro) däremot att utsättas för 156 dagar av vidriga umbäranden på jorden innan dess att vår värld slutligen går under. Med anledning av detta har troende, amerikanska familjer sålt sina hus och sina ägodelar, sagt upp sina jobb och lämnat ifrån sig sina tillgångar. Allt för att vara redo att inträda i himlen.

(*rapture= extas, omvändelse, hänryckning; bortförande)

Bjarne Moon Holmes

LITEN I STOR KYRKA

I Bibelbältet, de östra delarna av sydstaterna i USA, är den protestantiska kristendomen mycket stark. Dr Bjarne Moon Holmes, universitetslektor och docent i psykologi, växte upp både i USA och Sverige. Under en period då hans föräldrar lämnade Sverige bodde familjen i North Carolina – mitt i bibelbältet. Där blev hans mor plötsligt religiös.

Det var under en svår tid som Dr Bjarne Moon Holmes mor fann tröst i kyrkan. Bjarnes far var psykiskt sjuk och klarade inte att behålla något jobb. Han var rasistisk, officerare i Ku Klux Klan och behandlade Bjarnes mor illa. Familjen var väldigt fattig. Bjarne var knappt åtta år gammal och ensambarn när familjen flyttade till North Carolina. Modern försökte anpassa sig till den nya miljön i bibelbältet – ”en extremt anglosaxisk, traditionell medelklass-arbetarmiljö”, som Dr Bjarne Moon Holmes själv uttrycker det. Hon kom via vänner i kontakt med flera kyrkor och vände sig slutligen till the Gospel Light Baptist Church i Salisbury, North Carolina.

“We are a friendly church that loves the Lord Jesus Christ and his word”. “Independent. Separated. Old Fashioned. Fundamental. Premillenial”

Under de här åren blev Bjarne Moon Holmes och hans mamma uppslukade av kyrkans samfund. Samtidigt som baptistförsamlingen kom att bli en trygghet och en tillflyktsort för modern uppmuntrade prästerna henne att stanna med sin man.

–        Med hänsyn till den situationen min mor befann sig i tror jag att kyrkan blev en möjlighet för henne att ta sig igenom svårigheterna, säger Dr Bjarne Moon Holmes. Kyrkan räddade henne på sätt och vis. Samtidigt hjälpte samfundet henne aldrig att göra sig fri från sina problem.

Bjarne Moon Holmes minns inte perioden i kyrkans värld som obehaglig. Barn som han var, anpassade han sig efter situationen. När Bjarne var ungefär tio år fick han inte längre gå i den kommunala skolan. Hans pappa ville att han skulle gå i den privata baptistskolan, The Gospel Light Baptist Academy. Pappan tyckte att det fanns för många svarta barn i den vanliga skolan. Hans åsikt var att baptistskolan skulle vara ett bättre ställe för sonen, även om han själv inte var särskilt religiös.

–       Jag tror att min far kan ha tänkt att det inte skulle finnas så många svarta barn på skolan, säger Dr Bjarne Holmes, med ett svagt leende. Ku Klux Klan baserar sin verksamhet på kristna värderingar.

Bjarne Moon Holmes säger själv att han var duktig i skolan och på att anpassa sig. Han blev målvakt i fotbollslaget och var en arbetsam skolpojke. Men han minns också att andra barn – som de mötte i fotboll – förlöjligade honom och hans skolkamrater. I Bjarnes skola fick pojkar inte ha längre hår än till öronen. De fick inte ha kortbyxor när de spelade fotboll.

–       Oavsett vad, så anpassade jag mig. Det gick ganska bra för mig där, antar jag, säger Bjarne. Det är intressant vilken otrolig förmåga att skapa en känsla av gemenskap sådana här samfund har.

Den kristna skolan var tätt förknippad med kyrkans lära. Kyrkans mål var att missionera och omvända människor. Varje söndag åkte samfundets folk runt i stora bussar och plockade upp fattiga barn för att köra dem till kyrkan och inpränta de kristna budskapen i dem.

–       Vi plockade nog upp 700-1000 barn varje söndag morgon. Mellan trettio och femtio bussar startade klockan sex för att åka vida omkring och samla in barn. Avsikten var att predika speciellt för dem, berättar Bjarne Moon Holmes. Innan de åkte hem igen fick de leka, äta mat och godis. Jag var med och predikade på bussen medan vi åkte runt och försökte skrämma dem till frälsning. De var i min egen ålder och yngre.

Baptistkyrkan menar att världen började med Adam och Eva för 6 500 år sedan. Världen har en skapare – en intelligent designer.

“We believe in direct and instant creation, that it was not a process, but was completed in six literal days. We reject the Gap Theory, the Accommodation Theory, the Long Day Theory, or any other theory that tries to accommodate evolution and unbelieving science with the Word of God”

– Man fångas helt av det. Man tror på det, eftersom man utsätts för läran, säger Bjarne Moon Holmes. Jag minns deras bibel; King James’ bibelversion – som sägs ha förmedlats till honom direkt via Gud.

“Gospel Light Baptist Church makes no apologies for standing firm on the King James Bible as our sole authority for faith and practice. The King James Bible is the very word of God.”

Själv minns Bjarne med stor tydlighet och känsla av verklighet att han blev omvänd.

– Jag kommer ihåg att jag vid nio års ålder blev frälst, berättar Bjarne Moon Holmes.

“Having considered what God has done to make possible your salvation, you will now examine what you must do to be saved. While salvation occurs instantly, there are three spiritual steps you take in order to be saved. 1. Step of Recognition. The first step in salvation is recognition. There are two things you must recognize in order to be saved. A. Sin Must Be Recognized. The first thing; you must recognize is your sin. It is the Bible that informs you of your sins. B. Saviour Must Be Recognized. It is only after you are aware of your lost condition that you are able to understand
your need of the Savior. Not only does the Bible warn you about sin, but it also informs you about the Saviour. 2. Step of Repentance. A. Abandonment. The first word is
abandonment. As the Holy Spirit convicts you of sin, you change your mind about it. You become willing to abandon or turn from your old life of sin and of self. B. Attainment. The second word is attainment. As you change your mind about sin, not only are you willing to abandon it, but also you are willing to turn to a new life in Christ. 3. Step of Reception. How can you receive Christ? To receive Him, there are two things you must do. A. Confidence in Christ, B. Call on God”

Några år efter den spirituella omvändelsen Bjarne upplevde att han hade genomgått, kände han att han själv skulle kunna bli en viktig och värdefull resurs för kyrkan.

– När jag var tolv-tretton år fick jag en stark känsla. Jag trodde att jag skulle bli predikant, berättar Bjarne Moon Holmes. Jag var inte den ende i den här åldern som trodde det; vi var ett par stycken.

Han började predika och missionera. År 1986 vann han skolans “Christian soldier award”. Bjarne Holmes säger han att själv verkligen var en del av det missionära perspektiv som kyrkan hade. Någonstans finns också en stolthet; en känsla av att han var duktig på det han gjorde.

– Jag stod, bokstavligt talat, och skrek för full hals till vuxna och barn att om de inte blev frälsta skulle de brinna i helvetet, säger Bjarne. Jag var, faktiskt, ganska bra på att predika.

“Those who die without Christ will lose everything!”

Dessa sektliknande extrema kristna kyrkor och samhällen finns fortfarande, menar Bjarne. Han tycker att de har ett tänkande som är skadligt. Enligt the Gospel Light Baptist Church straffas oförlåten synd med död; antingen jordisk död, eller evig död.

“Sin has a price: Grave are the consequences of unforgiven sin. Romans 6:23 states, “For the wages of sin is death. . . . The price on your sin is death. This death is twofold. A. Earthly Death:  Sin will cause you to experience earthly death. In  Romans 5:12 Paul tells you, “Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned.” You will one day die physically as a result of sin unless the Lord returns first. B. Eternal Death: Far more serious are the consequences of sin than earthly death. Unless you are saved, you will one day experience what the Bible calls eternal death. If you should die before you get saved, then you will experience the “second death” or “eternal death.” This death will cause you to be eternally separated from God in Hell”.

“We believe in the bodily resurrection of all men, the saved to immediately be at the Judgment Seat of Christ for the determination of rewards or loss of rewards. The unsaved at death immediately go to Hell, to await the Great White Throne Judgment at which time their bodies shall be raised from the grave, that they shall be judged and cast into the Lake of
Fire, the place of final and everlasting judgment. We believe in a literal heaven and hell.”

(www.glbaptistchurch.com)

Efter den intensiva, religiösa perioden i Bjarnes liv flyttade plötsligt familjen. Han minns inte att han var ledsen för det och säger själv att det bara tog ett halvår för honom och hans mor att glömma
kyrkan.

– Skolan och kyrkan var inte längre relevanta för mig och min mamma. Banden kapades naturligt – vi blev avskurna från den, berättar Bjarne.

Bjarne kommer ihåg att barnen i hans kvarter inte fick leka med honom i vilket fall som helst. Det gjorde inte så mycket att familjen flyttade.

– Barnen fick inte leka med mig, säger han. Deras föräldrar var inte så snälla de heller.

Familjen återvände aldrig till kyrkan.

Dr Bjarne Moon Holmes är inte arg på någon. Men han vänder sig starkt emot det sätt på vilket de extrema samfunden försöker attrahera och påverka barn. Han anser att det är en form av barnmisshandel att till exempel förbereda barn under lång tid på att världen kommer att gå under ett visst datum; en propaganda han själv blev utsatt för – även om just the GL Baptist Church aldrig talade om ett specifikt datum. De sade dock till samfundets medlemmar att slutet var nära.

Han ser sig själv som icke-religiös idag. Inte heller hans mor har några band till kyrkan. Bjarne är noga med att betona att han aldrig själv har varit rasist.

– Jag tror på kärlek och humanism, medkänsla och tolerans. Jag tror att vi alla måste kämpa mot extrema religioner och mot rasism, menar Bjarne Moon Holmes. Meningen med livet för mig är idag
att leva och vara glad, älska av hela mitt hjärta, vara sann mot mig själv, uppleva saker och ha det roligt. Kan jag förmedla det till andra människor är jag bara glad.

Idag arbetar Dr Bjarne Holmes som forskare och universitetslektor i psykologi vid Heriot-Watt-universitetet i Edinburgh, Skottland. Han har forskat i tre områden.

Alla tre har det gemensamt att de berör barndomen, kärlek och relationer.

Tillsammans med sin fru reser Dr Bjarne Moon Holmes världen över för att bestiga dess högsta berg.

Mer om Bjarne 2011:

Dr Bjarne Holmes grundade 2005 det framgångsrika “Family and Personal Relationships Lab” vid Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland.

Bjarnes forskningsområden är “attachment, prevention, and well-being in the context of health promotion, the development of relationship attitudes/beliefs in relation to past attachment experiences and the influence of popular media on adolescents’ and emerging adults’ social identities with regard to relationship.”

Sedan 2010 har Dr Bjarne Holmes varit Associate Editor för the Journal of Social and Personal Relationships (JSPR). Han är också grundare av tidningens officiella podcast-serie “Relationship Matters”.

Själv dyker han ibland upp i massmedia, där han gör uttalanden och skriver om ämnen som har med samhällsvetenskap att göra. Dr Bjarne Moon Holmes har gjort mängder av intervjuer kring de egna relations- och medieforskningen; bland annat har han förekommit i BBC World Service radio, BBC TV, flera NPR radioprogram i USA, flera av CBC’s radioprogram i Canada, Fox News, Good Morning America TV (NBC) och i flera tidningar (b la TIME Magazine, Washington Post, LA Times, The Times, The Guardian).

Bjarne’s forskargrupp: www.attachmentresearch.org
Hans professionella profil: http://bjarne.holmes.socialpsychology.org/
Exempel på en bergsbestigningsexpedition: http://www.harvardmountaineering.org/borkoldoy
2010
Ama Dablam Expedition to Himalaya (Nepal) http://www.youtube.com/watch?v=yzvvUo3aXn8

Ku Klux Klan

Idag har KKK 6000 medlemmar mot 6 miljoner 1924.

Organisationen har ett motto som lyder: ”Damnant quod non intellegunt” vilket betyder ”De dömer vad de inte förstår”. Journalister skriver ofta fel på Ku Klux Klan, med ett ”l” mellan k och u (Klu Klux Klan), något som organisationen säger sig finna underhållande.

Advertisements

Leave a comment